Stress management

Cíl: Cílem je naučit účastníky jak identifikovat stresory, rozpoznat příznaky, naučit se využít energii pro vyrovnání se se stresem, umět relaxovat. Dále adekvátně a asertivně řešit konflikt při mezilidských vztazích, předejít syndromu vyhoření. * školení je založeno na praktických příkladech, modelových situacích a cvičeních. Co je to stres a vyvolávače stresu Stresory a fáze stresu…

Time management

Cíl: Cílem je analyzovat svou současnou situaci, cíle, činnosti, priority, poté aplikovat time management techniky a odhalit prostory ke zlepšení.  Obsahem jsou také další vlivy na time management, tipy a triky a užitečná pravidla. Součástí školení je přímá analýza vedoucí k okamžité nápravě a cílům pro další období Současná situace – kde se nacházíme? Organizace práce…

Základy Etikety

Cíl: připomenutí základních pravidel, která dnešní populace mladých lidí potřebuje v osobním i pracovním životě. Etiketa je o presentaci jednotlivce ale dotváří i image společnosti. Společensky významnější osoba Setkání a představování Oslovování, zdravení, tykání Podávání ruky Práce s vizitkou Návštěvy soukromé Návštěvy pracovní Dary v businessu Oblékání Vstupy (do budovy, místnosti, po schodech, do auta, tramvaje)…

Manžerská komunikace

Cíl: podpořit zaměstnavatele v roli manažera, správně interpretovat změny, strategii, citlivě komunikovat choulostivá témata, jednání při krizi. Co je manažerská komunikace Co nedělat / co dělat Opakované pozdní příchody Pochvalná komunikace Řešení hromadných terminací Komunikace při špatné spolupráci zaměstnanců Komunikace k nováčkům, I při nesouladech v týmu Rozvojový rozhovor Krizová komunikace, změny, nový vlastník atd..

Nastavování efektivních cílů

Toto školení poskytne leaderům naprosto jasnou definici o cílech společnosti, týmu, pro jednotlivce. Pomůže jim definovat skutečné cíle, jasné a motivující pro zaměstnance a dosáhnout jejich plnění. Leadeři se vyhnou typickým chybám v nastavování cílů v oblasti definice činnosti místo cíle, nejasná definice požadavků, příliš  globální či nepochopený cíl, neakceptace od zaměstnance a nejasné popsání do…

Interní trenér

Cílová skupina školení: Interní trenér Velikost skupiny: 6 osob (lze přizpůsobit potřebám klienta) Délka školení: 1,5 denní (včetně přestávek) Cíl školení: Cílem je naučit interního trenéra připravit a realizovat efektivní, poutavé a účelové školení pro zaměstnance. školení je založeno na příkladech, cvičeních i teoretické části. ŠKOLITEL osobnost školitele autorita školitele podání samotného tématu jak upoutat…

Presentační dovednosti

Cíl: Cílem je odbourání stresu před samotnou presentací, příprava účelné a zajímavé presentace, schopnost prodat myšlenku vizuálně, ale i osobností presentátora, verbální i neverbální formou, využití řeči těla, kontaktu s účastníky, metoda tell – tell – tell, logicky a strukturovaně podchytit a prodat cíl, výsledky pro různé cílové skupiny a jak zvládat námitky a vzniklé…

Time Management

Cílová skupina školení: Zaměstnanci i manažeři Velikost skupiny: 6 – 10 osob (lze přizpůsobit potřebám klienta) Délka školení: 1 denní (včetně přestávek) Cíl školení: Cílem je definovat si priority své práce, cíle, úkoly, činnosti. Jak si efektivně plánovat čas, rutinní činnosti. Dále jak se vypořádat s ad hoc situacemi, které přináší denní práce v provozu.…

Motivace týmu a fluktuace

Cílem je ukázat leaderovi prvky motivace, příčiny odchodu zaměstnanců, standardy a charakter fluktuace, jak ji podchytit a pečovat o zaměstnance, dále rozlišit typologii zaměstnanců z pohledu jeho chování a osobnosti, poukázání na firemní komunikaci a hodnoty společnosti, získat povědomí o trendech v jiných oborech či zemích. Školení je založeno na praktických příkladech, modelových situacích a…

Vedení a rozvoj týmu

Cílem je ukázat leaderovi jeho roli ve společnosti i týmu, poslání, pozici a cíle, připravit jej na situace se kterými se setká ve své profesi, umět využít základní styly vedení, získat výsledky od svého týmu, setrvat, umět se sebe-motivovat a přenášet na tým energii, nadšení. Umět sdělit i nepříjemné, podávat zpětnou vazbu, rozvíjet a koučovat.…