Školení jsou vhodná dle typu práce pro všechny zaměstnance, díky praktickým cvičením a rolovým hrám dochází k posunu a zlepšení účastníků již během školení, praktické osvojení  znalostí a dovedností zajistí jejich schopnost aplikovat je v praxi.