Stress management

Cíl: Cílem je naučit účastníky jak identifikovat stresory, rozpoznat příznaky, naučit se využít energii pro vyrovnání se se stresem, umět relaxovat. Dále adekvátně a asertivně řešit konflikt při mezilidských vztazích, předejít syndromu vyhoření. * školení je založeno na praktických příkladech, modelových situacích a cvičeních.

  • Co je to stres a vyvolávače stresu
  • Stresory a fáze stresu
  • Příznaky a následek stresu
  • Boj se stresem a prevence
  • Stresory v mezilidské komunikaci
  • Prvky konfliktů
  • Styly zvládání mezilidských konfliktů
  • Kontruktivní hádka
  • Syndrom vyhoření
  • Udržování rovnováhy, regenerace a relaxační techniky