Písemná komunikace

Cílová skupina školení: Agent Front office, Back office, recepční, administrativní pracovníci
Velikost skupiny: 7 osob (lze přizpůsobit potřebám klienta)
Délka školení: 1 denní (včetně přestávek a obědové pauzy)
Cíl školení: Cílem je naučit agenty písemně komunikovat na profesionální úrovni, umět řešit stížnosti a reklamace, orientovat se ve všeobecných podmínkách společnosti, vycítit stupně korespondence a očekávání klienta, využívat sendvičovou metodu odpovědi a znás zásadní pravidla ústavu pro jazyk český. * školení je založeno na praktických příkladech, modelových situacích a cvičeních.

Písemná komunikace

 • Oblasti přijaté korespondence
 • Prioritizace korespondence
 • Co klient žádá?
 • Prověření faktů
 • Varianty řešení
 • Význam všeobecných podmínek
 • Standardy písemné komunikace
 • Standardy řešení stížností
 • Úvod
 • Odpověď
 • Závěr
 • Procvičování písemné komunikace

Etiketa písemné korespondence

 • Oslovování, skloňování
 • Adresy
 • Datum, čas
 • Měna, čísla
 • Velikost a tvar písma
 • Fráze pro korespondenci
 • Struktura korespondence
 • Podpis, zkratky v podpisu
 • Elektronická komunikace
 • Poptávka, nabídka
 • Objednávka, reklamace
 • Upomínka 1-3
 • Procvičení korespondence

V případě domluvy s klientem lze individuálně přizpůsobit plán školení, průběh i trvání, včetně úpravy cen. Před každou realizací je nutná osobní konzultace s klientem.