Telemarketing

Cílová skupina školení: Agent Telesales, Telemarketingové skupiny, Front office
Velikost skupiny: 7 osob (lze přizpůsobit potřebám klienta)
Délka školení: 1 denní (včetně přestávek a obědové pauzy)
Cíl školení:

telemarketing

Cílem je naučit agenty vycítit příležitost k prodeji u jakéhokoliv příchozího hovoru a lidsky v pozici důvěryhodného partnera prodat produkt společnosti. Dále také umět aktivně oslovit klienta s přesvědčením, že telefonát i nabídka je pro něj přínosem, doporučit mu varianty a tím jej nadchnout, získat, či rozvíjet a udržet. * školení je založeno na praktických příkladech, modelových situacích a cvičeních.

 

1) Telemarketing – obecný

 • Podstata prodeje
 • Kdo je váš zákazník
 • Příprava
 • Jak se dostat k zákazníkovi
 • Komunikační pyramida
 • Jak zaujmout
 • Jak vzbudit v zákazníkovi zvědavost
 • Pravidla prodeje a otázky
 • Metoda SPIN
 • Metoda 4x ANO
 • Typologie klientů
 • Jak dobře nabídnout a prodat
 • Náímitky a argumentace
 • Dosažení hohody WIN WIN
2) Telemarketing – konkrétní kampaň
(4 hodiny)

 • Navazuje na obecné školení
 • Cíl prodeje a smysl
 • Skript prodeje (zažití a pochopení)
 • Prodejní technika pro daný produkt
 • Možné námitky a argumenty

V případě domluvy s klientem lze individuálně přizpůsobit plán školení, průběh i trvání, včetně úpravy cen. Před každou realizací je nutná osobní konzultace s klientem.