Námitky a konflikty

Cílová skupina školení: Agent Front office, Back office, recepční, telemarketing, administrativní pracovníci
Velikost skupiny: 7 osob (lze přizpůsobit potřebám klienta)
Délka školení: 1 denní (včetně přestávek a obědové pauzy)
Cíl školení: Cílem je naučit agenty vcítit se do uvažování klienta, umět naslouchat, rozpoznat námitku a její smysl pro prodej, vidět v námitce výzvu, číst mezi řádky, využít námitku pro dosažení prodeje a tím zvýžit efektivitu svého oddělení. * Školení je založeno na praktických příkladech, modelových situacích a svičeních.

Námitky a konflikty

 • Co je to námitka?
 • Z čeho pramení
 • Typické námitky
 • Princip a postup zdolání námitek
 • Databáze námitek
 • Rozčílený klient
 • Co je to konflikt?
 • Typy konfliktů
 • Přístup ke konfliktům
 • Užitečnost konfliktů
 • Důvody konfliktů
 • Prevence konfliktu
 • Styly jednání
 • Jednání při konfliktu

V případě domluvy s klientem lze individuálně přizpůsobit plán školení, průběh i trvání, včetně úpravy cen. Před každou realizací je nutná osobní konzultace s klientem.