Vyjednávání a asertivita

Cílová skupina školení: standardní úroveň zaměstnanců
Velikost skupiny: 7 osob (lze přizpůsobit potřebám klienta)
Délka školení: 1 denní (včetně přestávek a obědové pauzy)
Cíl školení: Cílem je naučit agenty rozpoznat typologii klienta a jeho vyjednávací taktiku, být schopen být rovnocenným partnerem při vyjednávání, uplatnit metodi výhra – výhra. Dále maiximálně prodat výhody pro klienta, dokázat asertivně komunikovat, zvýšit efektivitu a prodejní výsledky svého oddělení. * školení je založeno na praktických příkladech, modelových situacích a cvičeních.

Asertivita a vyjednávání

 • Co je asertivita
 • Druhy asertivity
 • Typy chování (AG – AS – PA)
 • Asertivní jednání
 • Co je manipulace
 • Druhy manipulace
 • Reakce na agresi
 • Asertivní práva a povinnosti
 • Asertivní techniky, cvičení
 • Co je vyjednávání
 • Komunikační projevy
 • Vlivy na vyjednávání
 • Typologie
 • Postup vyjednávání
 • Chyby při jednání
 • Výsledek vyjednávání
 • Taktiky nátlaku
 • Čeho se vyvarovat

V případě domluvy s klientem lze individuálně přizpůsobit plán školení, průběh i trvání, včetně úpravy cen. Před každou realizací je nutná osobní konzultace s klientem.