Presentační dovednosti

Cíl: Cílem je odbourání stresu před samotnou presentací, příprava účelné a zajímavé presentace, schopnost prodat myšlenku vizuálně, ale i osobností presentátora, verbální i neverbální formou, využití řeči těla, kontaktu s účastníky, metoda tell – tell – tell, logicky a strukturovaně podchytit a prodat cíl, výsledky pro různé cílové skupiny a jak zvládat námitky a vzniklé situace včetně zpětné vazby na svou osobu; školení je založeno na příkladech, ukázkách a cvičeních i teoretické části.

 • Jak zahájit?
 • Osobnost, autorita presentátora
 • Jak zaujmout a oživit? *
 • Jak prodat myšlenku a cíl? *
 • Jak prodat různému publiku? *
 • Jak udržet stálou pozornost a aktivitu? *
 • Jak zvládnout či předejít konfliktu a krizi?
 • Jak reagovat na námitky a otázky?
 • Jak nemít „okno“ ? *
 • Jak překonat nervozitu a stres? *
 • Jak udržet tempo a plán?
 • Jak zajistit úplné pochopení a vžití?
 • Čeho se vyvarovat? *
 • Jak si ověřit efekt?
 • Jak přijmout zpětnou vazbu?