Telefonická komunikace

Cílová skupina školení: Agent Front office, Back office, recepční, administrativní pracovníci
Velikost skupiny: 7 osob (lze přizpůsobit potřebám klienta)
Délka školení: 1 denní (včetně přestávek a obědové pauzy)
Cíl školení:

komunikacni-dovednosti

Cílem je naučit agenty vcítit se do role klienta, být mu partnerem, umět naslouchat, pochopit a řešit situace s klienty, být lidský a důvěryhodný, poskytnout perfektní servis a to i VIP klientům a podpořit nejen získání či rozvoj klienta, ale také jeho setrvání u společnosti. V další části školení probíhá konkrétní rozbor hovorů s klienty spolu s účastníky. * školení je založeno na praktických příkladech, modelových situacích a cvičeních.

Telefonická komunikace

 • Příprava na hovor
 • Vaše osobnost
 • Komunikační pyramida
 • Navázání vztahu
 • Zjištění informací
 • Typologie klientů
 • Potřeby klienta
 • Proaktivní nabídka
 • Zvládnutí námitek
 • Dosažení dohody
 • Rekapitulace
 • Záznam informací

Rozbory konkrétních hovorů s klienty

 • Postup hovoru – příchozí
 • Postup hovoru – odchozí
 • Typologie osobnosti všeobecná
 • Vyjednávací styly
 • Náslech hovorů a rozbor

Péče o VIP klientelu (nadstavba ke školení – 5 hodin)

 • Cíl školení
 • Kdo je TOP klient
 • Typologie osobnosti
 • Styl vyjednávání
 • Forma komunikace – struktura
 • Forma komunikace – formulace
 • Pozitivní formulace – cvičení
 • Obsah komunikace
 • Námitky a argumentace
 • Přidaná hodnota
 • Prodej užitku – cvičení
 • Ověření spokojenosti
 • Nezbytná pravidla

V případě domluvy s klientem lze individuálně přizpůsobit plán školení, průběh i trvání, včetně úpravy cen. Před každou realizací je nutná osobní konzultace s klientem.