Základy Etikety

Cíl: připomenutí základních pravidel, která dnešní populace mladých lidí potřebuje v osobním i pracovním životě. Etiketa je o presentaci jednotlivce ale dotváří i image společnosti.

 • Společensky významnější osoba
 • Setkání a představování
 • Oslovování, zdravení, tykání
 • Podávání ruky
 • Práce s vizitkou
 • Návštěvy soukromé
 • Návštěvy pracovní
 • Dary v businessu
 • Oblékání
 • Vstupy (do budovy, místnosti, po schodech, do auta, tramvaje)
 • Společenské akce
 • Stolování