Interní trenér

Cílová skupina školení: Interní trenér
Velikost skupiny: 6 osob (lze přizpůsobit potřebám klienta)
Délka školení: 1,5 denní (včetně přestávek)
Cíl školení:

skoleni_leadru_call_center

Cílem je naučit interního trenéra připravit a realizovat efektivní, poutavé a účelové školení pro zaměstnance. školení je založeno na příkladech, cvičeních i teoretické části.

ŠKOLITEL

 • osobnost školitele
 • autorita školitele
 • podání samotného tématu
 • jak upoutat a udržet pozornost
 • kontakt a komunikace
 • projevy a doplňky komunikace
 • práce s hlasem
 • cílová skupina
 • typologie členů skupiny
 • Image

PŘÍPRAVA

 • školící místnost
 • úvod školení, Ice break
 • struktura školení
 • myšlenkové mapy
 • pravidla poutavé presentace
 • materiály pro účastníky
 • překonání nervozity

REALIZACE

 • očekávání účastníků
 • atmosféra
 • respekt
 • udržení pozornosti
 • brainstorming, brainwriting
 • podpůrné pomůcky
 • prevence konfliktů
 • zvládání námitek a projevů
 • Zajistěte pochopení a zažití
 • Pravidla úspěšného školení

ZÁVĚR

 • pointa
 • rekapitulace
 • pozitivní závěr
 • zpětná vazba

V případě domluvy s klientem lze individuálně přizpůsobit plán školení, průběh i trvání, včetně úpravy cen. Před každou realizací je nutná osobní konzultace s klientem.