Time management

Cíl: Cílem je analyzovat svou současnou situaci, cíle, činnosti, priority, poté aplikovat time management techniky a odhalit prostory ke zlepšení.  Obsahem jsou také další vlivy na time management, tipy a triky a užitečná pravidla. Součástí školení je přímá analýza vedoucí k okamžité nápravě a cílům pro další období

  • Současná situace – kde se nacházíme?
  • Organizace práce
  • Plánování času
  • Nastavování cílů
  • Překážky v nastavení cílů
  • Time management techniky
  • Efektivní využití času
  • Pravidla pro dobré plánování
  • Týdenní plánování
  • Pár rad na závěr 🙂