Time Management

Cílová skupina školení: Zaměstnanci i manažeři
Velikost skupiny: 6 – 10 osob (lze přizpůsobit potřebám klienta)
Délka školení: 1 denní (včetně přestávek)
Cíl školení: Cílem je definovat si priority své práce, cíle, úkoly, činnosti. Jak si efektivně plánovat čas, rutinní činnosti. Dále jak se vypořádat s ad hoc situacemi, které přináší denní práce v provozu. Jak efektivně plnit zadané úkoly, zachovat klid a vyrovnat se se zátěžovými situacemi. * školení je založeno na praktických příkladech, modelových situacích a cvičeních.

Plánování a organizace

 • Aktuální stav – kde jsme nyní?
 • Organizace práce
 • Plánování času
 • Stanovení cílů
 • Bariéry při stanovování cílů
 • Techniky organizace času
 • Paretovo pravidlo
 • Analýza ABC
 • Naléhavé vs. důležité
 • Efektivní využití času
 • Zásady pro správné plánování
 • Cíle a priority
 • Týdenní plánování
 • Stres – příznaky
 • Stres – vyvolávače
 • Stres – jak mu odolávat
 • Relaxační techniky

V případě domluvy s klientem lze individuálně přizpůsobit plán školení, průběh i trvání, včetně úpravy cen. Před každou realizací je nutná osobní konzultace s klientem.