Motivace týmu a fluktuace

Cílem je ukázat leaderovi prvky motivace, příčiny odchodu zaměstnanců, standardy a charakter fluktuace, jak ji podchytit a pečovat o zaměstnance, dále rozlišit typologii zaměstnanců z pohledu jeho chování a osobnosti, poukázání na firemní komunikaci a hodnoty společnosti, získat povědomí o trendech v jiných oborech či zemích. Školení je založeno na praktických příkladech, modelových situacích a cvičeních.

 1. Vaše cíle při motivaci týmu
 2. Maslow versus typologie osobnosti
 3. Definování cílů
 4. Podpora sebedůvěry a rozvoje
 5. Prostor pro rozvoj schopností
 6. Konstruktivní zpětná vazba
 7. Co je třeba zajistit pro zaměstnance
 8. Přístup ke změnám
 9. Důvody výpovědí ze strany zaměstnanců
 10. Stabilizační faktory zaměstnanců
 11. Segmentace zaměstnanců
 12. Řízení fluktuace