Manžerská komunikace

Cíl: podpořit zaměstnavatele v roli manažera, správně interpretovat změny, strategii, citlivě komunikovat choulostivá témata, jednání při krizi.

  1. Co je manažerská komunikace
  2. Co nedělat / co dělat
  3. Opakované pozdní příchody
  4. Pochvalná komunikace
  5. Řešení hromadných terminací
  6. Komunikace při špatné spolupráci zaměstnanců
  7. Komunikace k nováčkům, I při nesouladech v týmu
  8. Rozvojový rozhovor
  9. Krizová komunikace, změny, nový vlastník atd..