Jak koučovat v roli manažera

Cíl: moderní přístup při vedení zaměstnanců koučinkem, dle metody GROW.

  1. Manažerský cyklus
  2. Situační management
  3. Mentoring vs. Koučink a jejich užitek
  4. 7 bodů aktivního naslouchání
  5. Definice koučinku a jeho způsoby
  6. Trojuhelník výkonnosti
  7. GROW metoda a principy
  8. Praktické procvičení koučinku