Vybrané oblasti školení, které pomohou začínajícímu leaderovi, ale i zkušenému leaderovi k podchycení týmu, krizových situací, práci s top talenty ale i s ostatními členy týmu, správnému nastavení cílů, manažerské práci s lidmi, zajištění výsledků, motivaci, spolupráci a spokojenosti zaměstnanců. Školení je založeno na praktickém procvičení, rolových hrách a zaměření na výsledek.