• Vzdělávací program je určen pro TOP 20% zaměstnanců napříč jejich profesní úrovní v organizační struktuře firmy.
  • Zahrnuje 100% standardizaci hlavních oblastí znalostí v roli specialisty, zástupce leadera, leadera či junior manažera.
  • Podporuje rozvoj talentů, profesní růst, následnictví, sjednocuje dovednosti.
  • Školení jsou rozdělena do 5 oblastí, zaměřena na reálné a nejčastější situace v profesní praxi.
  • Studium je zakončeno znalostním testem a v případě úspěchu certifikátem o absolvování celé Akademie, pod značkou organizace zaměstnavatele.
  • Studium má významný vliv na interní komunikaci mezi zaměstnanci, leadery a managementem, snazší spolupráci mezi týmy a případnou další interní inovaci či rozvoj procesů.
  • Detailní rozsah je poskytnut při osobním jednání.