Tento až roční vzdělávací program je určen pro TOP 20% zaměstnanců napříč jejich profesní úrovní v organizační struktuře firmy.  Zahrnuje 100% standardizaci hlavních oblastí znalostí v roli specialisty, zástupce leadera, leadera či junior manažera. Školení jsou zaměřena na reálné a nejčastější situace v profesní praxi. Studium je zakončeno znalostním testem a v případě úspěchu certifikátem o absolvování celé Akademie, pod značkou organizace zaměstnavatele. Studium má významný vliv na interní komunikaci mezi zaměstnanci, leadery a managementem, snazší spolupráci mezi týmy a případnou další interní unifikaci procesů. Detailní rozsah je poskytnut při osobním jednání.