CCtrainings Marie Vítková – externí školitel

Školení SOFT skills nejen pro Call centra:

Call centra a kontaktní centra jsou v dnešní době nedílnou součástí strategie každé klientsky orientované společnosti. Aktuální trendy v těchto oblastech jasně hovoří o potřebě zvýšení kvality komunikace s klientem a osobního přístupu, komplexnější obsluze klientů na jedno zavolání, zvyšování loajality a hodnoty klientů a především telefonní prodej. Dosažení stanovených cílů závisí na trvalém a dlouhodobém rozvoji pracovníků těchto oddělení včetně růstu jejich odbornosti, motivace a loajality.

Poskytuji školení komunikačních dovedností, telemarketingových dovedností, přípravu efektivních prodejních call skriptů, presentační dovednosti, vyjednávání a zvládání námitek, písemnou korespondenci s klienty, řešení stížností, vymáhání pohledávek po telefonu,  stress management, time management, školení pro interní trenéry, leadership, rozvoj Vašich team leaderů po stránce motivace lidí i své motivace, provádím monitoring komunikace, osobní mentoring při reálném volání v návaznosti na školení, individuální koučink a další. Školení jsou určena pro kohokoliv kdo jedná s klienty po servisní i prodejní stránce, či vede tým osob, presentuje či provádí interní školení.

Společně definujeme Vaši současnou situaci a potřebu, obdržíte konkrétní školící a poradenský plán s oblastmi možné spolupráce, zaručuji Vám stoprocentní odbornost v oblastech nabízených služeb, každé školení je obohaceno řadou příkladů z osobní praxe, při školeních je velmi kladen důraz na spojení informací s praxí a rozvoj podvědomí, na vyvolání zájmu o činnosti, pochopení logiky a smyslu práce, dále také ztráta obav z konfliktů, argumentů klienta, schopnost a umění vedení týmu. Z mé dosavadní zkušenosti jsem přesvědčena o maximálním efektu školení s odpovídajícími výsledky. Vždy naslouchám Vašim potřebám a jim je přizpůsoben obsah i forma školení či nabízených služeb.

training

Klíčová slova: asertivita, vyjednávání, námitky, konflikty, naslouchání, otázky, typy otázek, vymáhání, školení, leadership, teamleader, operátor, call centrum, telemarketing, interní, presentace, presentační dovednosti, stres time management, plánování, organizace, SPIN, komunikace, jak dosahnout cíle, smart, cíl, vedení hovoru, trychtýř, prodejní cyklus, jak prodávat, jak telefonovat, jak vyjednávat, jak naslouchat, jak být asertivní, efektivní, úspěšný, výsledek, cíl, plán rozvoje, motivace, fluktuace, písemná korespondence, stížnosti, etiketa, monitoring, náslechy, kvalita, koučink, poradenství, KPI´s, hodnocení, zpětná vazba, jak motivovat druhé, benefity, demotivace, vlastní rozvoj, soft skills, kurzy, školitel, trenér, lektor, vyhodnocení, nabídka, poptávka